Villapark Košice 2016

Niekoľko fotografií z realizácií na Košickom Villaparku. Tieto realizácie boli náročné z dôvodu, že prístup na záhradu bol možný iba priamo cez dom. Hymnou týchto realizácií sa jednoznačne stala skladba od Richarda Müllera: „Po schodoch“.