Záhrada – Myslava

V tejto záhrade sme sa popasovali so strmým padajúcim svahom, automatickým zavlažovacím systémom a čiastočným odvodnením pozemku. Keďže tu vychádzali dlhšie pásy tvorené živým plotom, prepájajúce dva pozemky, rozhodli sme sa pre jeho rozdelenie do troch rôznych častí aj s ohľadom na pomer slnečného svitu. Zároveň záhony sa tiahnu jednoduchšie popri zlomoch, aby ostalo čo najviac trávnatých plôch pre šantiace sa deti. Ostatné je klasika. Všetky zlomy a vyvýšené časti sú oddelené neviditeľným obrubníkom, aby kosenie trávnatých plôch bolo pasiou a nie otročinou.