Záhrada – Ďurďošík

Aby sme vo svahu dosiahli aspoň určitú rovinu, bolo potrebné rozdeliť pozemok na dve časti oporným múrom. Dokonalá rovina vo vrchnej časti prechádza pozvoľne do klesania až k múru. Táto časť tvorí relaxačnú, resp. prezentačnú časť pozemku, kde sú popri okrasných drevinách v záhonoch nasadené aj stĺpovité ovocné stromy. Trávnik aj záhony sú automaticky zavlažované. Dreviny aj trvalky boli vyberané tak, aby postupne zakryli spodnú časť plotu. Spodná časť pozemku bude funkčná. Príjazdová časť pre potrebnú mechanizáciu, vyvýšené záhony na dopestovanie vlastnej zeleniny , či priestor pre vinič, egreše, jostu a ríbezle.