Záhrada so suchým potokom

Pri tvorbe záhrady bolo hlavnou požiadavkou klienta vytvoriť členitú záhradu, v ktorej bude dominantným prvkom suchý potok. Romantickú atmosféru v záhrade dotvárajú trvalkové záhony postupne sa meniace v priebehu celého roka. Záhony sú doplnené o okrasné a úžitkové dreviny, ktoré v záhrade poskytujú príjemné zátišia.