Záhrada pri vode

Kompletná rekultivácia zanedbanej lesnej záhrady podľa projektu architekta. Parkovisko, chodníky, gabiónový oporný múr, rekultivácia a navezenie kvalitnej ornice, výsadba drevín a trvaliek, tvorba záhonov, schody, nášľapné kamene, pokládka trávnika a veľa veľa riešení prekvapení, ktoré takýto projekt prináša.